زندگی در آمریکا

زندگی در آمریکا

دانشسارآمریکادوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانموسسات آموزش عالیکلوپ دانشسار

  زندگی در آمریکا

  ایالت متحده آمریکا یکی از متنوع ترین کشورها از نظر نژاد و ملیت است. به دلیل مهاجرتهای گسترده ای که از قرن هفدهم تا امروز به آمریکا رخ داده است، این کشور انواع نژادها و فرهنگهای مختلف دنیا را در خود جای داده است.

  امریکا هم شهرهای پرجمعیت با حومه های گسترده دارد و هم مناطق زیبا، وسیع، طبیعی و خالی از سکنه.

  آمریکا به دلیل برخورداری از قوی ترین اقتصاد ملی دنیا، این امکان را به مهاجرین می دهد تا از رفاه و آسایش کاملتری نسبت به کشور خود برخوردار شوند و کودکان آنها بتوانند در بهترین محیط ها رشد کنند و از با کیفیت ترین آموزشها در مدارس برخوردار شوند، آنها همچنین فرصتی دارند بدون محدودیتهای نژادی،قومی، طبقاتی، مذهبی و قبیله ای در کنار سایرین زندگی کنند.

  کشور آمریکا مدافع حقوق بشر و آزادی فردی است.

  به دلیل استانداردهای بالای زندگی که آمریکا را در رتبه های بالای جهانی جای داده است، مهاجرین زیادی به این کشور می آیند تا از رفاه و آسایش فراوان برخوردار شوند.

  مطالب بیشتر در این مورد