مدیریت مهندسی بین المللی

مدیریت مهندسی بین المللی

دانشسارانگلستاندوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانMBA در انگلستانکلوپ دانشسار
 • MBA.TABLIGH 3
 • BANER ENGLAND 1

MBA/International Engineering Management

اهداف و مزایای MBA مدیریت مهندسی بین المللی

محیط کسب و کار بین المللی در حال حاضر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و جغرافیای سیاسی در حال تغییرات بنیادی و گسترده ای است. این تغییرات پیدایش واقعیتهای جدید و متفاوت در بازار را در پی داشته است به طوری که مدیران آینده باید برای موفقیت در کار خود الگوهای فکری و رفتاری جدید و متفاوتی اتخاذ کنند.

مدیریت مهندسی بین المللی MBA (یا همان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی –گرایش مدیریت مهندسی بین المللی) بر واقعیت متفاوت و جدید بازار شرکتهای تولیدی مدرن متمرکز است و دانشجویان را با دانش های مهم و مهارتهای بنیادی مجهز می سازد تا از این طریق دست یابی به سودآوری های بلند مدت در شرکتهای تولیدی را برای آنها تسهیل کند.

 چرا تحصیل MBA مدیریت مهندسی بین المللی

 • در موسسه ای که پیشینه ای طولانی و موفقیت آمیز در آموزش و پرورش رهبران و مدیران کسب و کار دارد، تجربیات منحصر به فردی کسب می کنید.
 • شامل فعالیتهای حرفه ای بوده و توسط اساتید برجسته و چهره های مشهور حوزه بازرگانی تدریس می شود
 • تجربه و سابقه کاری نیاز ندارید
 • این موسسه همچنین با ارائه آموزش های ضروری مهارتهای مهمی از قبیل نوشتن رزومه، مهارتهای ارائه و سخنرانی و تکنیک های مصاحبه، به شما در یافتن شغل مورد نظر در آینده کمک می کند.
 • دانش و نگرشهای عرفی و معمول را مورد بحث قرار داده و آنها را با دیدگاه های پیشرفته و بدیع، الگوهای فکری و بینشی جدید جایگزین می سازد.
 • این رشته، بر کار گروهی، شبیه سازی های کسب و کار و پروژه های واقعی، مبتنی بر تجزیه و تحلیل، متمرکز است.
 • پکیج آغاز دوره به همه دانشجویان MBA  که در ماه اکتبر به محیط آموزشی لندن (  London Campus) پیوستند ارائه می شود.
 • خدمات مشاوره ای جامع درباره ویزا و مهاجرت و همچنین پشتیبانی دانشجویی ارائه می شود.

دانشجویان مجهز به مهارتهای پژوهشی و برقراری ارتباطات موثر، توانایی تحلیلی فوق العاده، نگرش و درک روشن از استراتژی و اندیشه های استراتژیکی از رشته مدیریت مهندسی بین المللی MBA فارغ التحصیل می شوند.

همه این مهارتها و توانایی ها مورد نیاز و درخواست کارفرمایان سازمانهای بخش خصوصی، دولتی و سازمانهای بخش سوم (سازمانهای غیر انتفاعی، خیریه، امور داوطلبانه و ...) در سراسر جهان هستند.

هدف رشته مدیریت مهندسی بین المللی در MBA این است که فرصتی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا در کسب وکار استراتژیک به مهارت و تخصصهای لازم دست یافته و در محیط های بین المللی توانایی و قابلیتهای بازرگانی کسب کنند.

ویژگی های اصلی این رشته عبارتند از:

 • ساختار مرحله ای که موقعیتی فراهم می کند در امور مالی بین المللی، کسب و کار جهانی و بازاریابی بین المللی تخصص یابید.
 • تاکید بر کاربرد دانش و مهارتها از طریق به عنوان مثال فرصتهای کارورزی و انجام پروژه های واقعی در بخش های خصوصی، دولتی و سازمانهای غیر انتقاعی و خیریه (سازمان های بخش سوم).
 • استفاده از فن آوری و نرم افزارهایی از قبیل GMMSO (سیستم آن لاین مدیریت بازاریابی جهانی)

آموزش و سنجش در گرایش مدیریت مهندسی بین المللی بر کار گروهی، شبیه سازی های کسب و کار و پروژه های واقعی، مبتنی بر تجزیه و تحلیل، متمرکز است.

 

ماژولهای دورهMBAمدیریت مهندسی بین المللی

همه دانشجویان MBA پنج ماژول اصلی مدیریت، چهار ماژول اجباری و یک دوره کارورزی یا پروژه خواهند داشت.

ماژولهای MBA مدیریت مهندسی بین المللی عبارتند از:

 •  روش کسب و کار پیشرفته (Advanced Business Practice)
 •  استراتژی پایدار (از طرح تا اجراSustainable Strategy – from Planning to Implementation)
 •  رهبری در دنیای در حال تغییر (Leading in a Changing World)  
 •  (چهارچوب سرمایه گذاری، تامین بودجه و قانونگذاری برای موفقیت (Finance, Funding and Legislative Frameworks for Success)
 •  بازاریابی در عصر جهانی (Marketing in a Global Age)
 • استراتژی تولید و فرآوری بین المللی (International Manufacturing Strategy)
 • مدیریت تجارت بین المللی (Managing International Trade)
 • کارآفرینی و نوآوری در بخش تولید و فرآوری (Entrepreneurship and Innovation in the Manufacturing Sector)
 • محیط زیست و ثبات : دیدگاه صنعتی (The Environment and Sustainability: an Industry Perspective)
 •  کارورزی سازمانی یا پروژه مشاوره یا پایان نامه (Organisation Internship or Consulting project or Dissertation)

فرصت های شغلی

اگرچه بسیاری از مهندسین مدرک تحصیلی پیشرفته ای در حوزه های تخصصی عملی یا رشته های مورد نظر خود کسب می کنند، اما اکثریت آنها تمایل دارند عملکردهای مهندسی خود را تا حد مناسبی بهینه سازی کنند و مدیریت حوزه مهندسی فعلی خود را به عهده بگیرند و مستقیما از این مدرک استفاده ببرند. نمودار پیدایش مشاغل مناسب برای مدیران مهندسی سیر صعودی دارد و تا آخر امسال می تواند تا 10% افزایش یابد، با این حال در اواسط سال جاری درآمد متوسط مدیران مهندسی حدود 115.000 دلار است.

مطالب بیشتر در این مورد