فرصتهای مطالعاتی(Sabbatical Leaves)

فرصتهای مطالعاتی(Sabbatical Leaves)

دانشسارانگلستاندوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانMBA در انگلستانکلوپ دانشسار
  • TABLIGH-DOREHA 1

فرصتهای مطالعاتی  ( Sabbatical Leaves)

هدف فرصت مطالعاتی اختصاص دادن یک دوره زمانی به مطالعه و انجام تحقیقات است، به طوری که دریافت کنندگان (این فرصتها) را در افزایش بازدهی کار در دانشگاه توانمند می سازد. فرصت مطالعاتی امتیازی است که به افرادی واگذار می شود که  توانایی های حقیقی خود را در دانش پژوهی، تحقیقات و Training یا دیگر فعالیتهای خلاق، ترجیحا با آثار منتشر شده یا دیگر کارهای معتبر و موثق، اثبات کرده اند. این دوره بیشتر مورد توجه و درخواست دانشجویان دوره PhD  می باشد.

 

 درخواست برای فرصت مطالعاتی

طبق سیاست های دانشگاهی، درخواست برای فرصتهای مطالعاتی باید در تیرماه جهت بررسی به رئیس دپارتمان ارائه شود. پروپزال هایی که در بررسی مورد تایید دپارتمان قرار می گیرند به دفتر مسئول دانشگاه (Dean's Office) ارسال می شوند.

این درخواست ها توسط رئیس دانشگاه و کمیته منصوب شده و رئیس مربوطه تحصیلات تکمیلی، پژوهش و توسعه دانشکده؛

"Associate Dean for Graduate Studies, Research and Faculty Development"و نمایندگان دپارتمان ها و افرادی  که اخیرا فرصتهای مطالعاتی داشته اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

در مورد چگونگی تنظیم نامه درخواست این دوره، استانداردهای کمیته ارزیابی کیفیت پروپوزال ها و مزایای خاصی که میتوان برای اعضای  هیئت های علمی قائل شد میتوانید با مشاوران خود در دانشسار مشورت کنید.نکته بسیار مهم اینکه شما پس از گذراندن این دوره باید به کشور خود بازگردید!

مطالب بیشتر در این مورد