MBA منابع انسانی

MBA منابع انسانی

دانشسارانگلستاندوره هادانشجویان بین المللیفارغ التحصیلاندپارتمان زبانMBA در انگلستانکلوپ دانشسار
 • MBA.TABLIGH 3
 • BANER ENGLAND 1

MBA/Human Resource

اهداف و مزیتهایMBA  بین المللی منابع انسانی

هدف رشته گرایش مدیریت بین المللی منابع انسانی  در MBA این است که فرصتی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا در کسب وکار استراتژیک به مهارت و تخصصهای لازم دست یافته و در محیط های بین المللی توانایی و قابلیتهای بازرگانی کسب کنند.

ویژگی های اصلی این رشته عبارتند از:

 • ساختار مرحله ای که موقعیتی فراهم می کند در امور مالی بین المللی، کسب و کار جهانی و بازاریابی بین المللی تخصص یابید.
 • تاکید بر کاربرد دانش و مهارتها؛ بطور مثال از طریق فرصتهای کارورزی و انجام پروژه های واقعی در بخش های خصوصی، دولتی و سازمانهای غیر انتقاعی و خیریه
 • استفاده از فن آوری و نرم افزارهایی از قبیل GMMSO (سیستم آن لاین مدیریت بازاریابی جهانی)

آموزش و سنجش در گرایش مدیریت منابع انسانی بین المللی بر کار گروهی، شبیه سازی های کسب و کار و پروژه های واقعی، مبتنی بر تجزیه و تحلیل، متمرکز است.

 

ماژولهای دورهMBAبین المللی منابع انسانی

برنامه های MBA در چهار ماه مختلف آغاز می شود و می توانید زمان آغاز برنامه خود را در ماههای اکتبر، ژانویه، آوریل یا ژوئیهانتخاب کنید.همه دانشجویان MBA پنج ماژول اصلی مدیریت، چهار ماژول اجباری و یک دوره کارورزی یا پروژه خواهند داشت.

ماژولهای مدیریت منابع انسانی بین المللی MBA عبارتند از:

 • روش کسب و کار پیشرفته (Advanced Business Practice)
 • استراتژی پایدار (از طرح تا اجراSustainable Strategy – from Planning to Implementation)
 • رهبری در دنیای در حال تغییر (Leading in a Changing World)  
 • (چهارچوب سرمایه گذاری، تامین بودجه و قانونگذاری برای موفقیت (Finance, Funding and Legislative Frameworks for Success)
 • بازاریابی در عصر جهانی (Marketing in a Global Age)
 • توسعه و طراحی سازمانی بین المللی (International Organisational Design and Development)
 • فن آوری جدید در کار (New Technology at Work)
 • استراتژی های جهانی مدیریت منابع انسانی (Global HRM Strategies)
 • Developing people
 • کارورزی سازمانی یا پروژه مشاوره یا پایان نامه (Organisation Internship or Consulting project or Dissertation)

 

دانشجویان مجهز به مهارتهای پژوهشی و برقراری ارتباطات موثر، توانایی تحلیلی فوق العاده، نگرش و درک روشن از استراتژی و اندیشه های استراتژیکی از رشته مدیریت مهندسی بین المللی MBA فارغ التحصیل می شوند.

همه این مهارتها و توانایی ها مورد نیاز و درخواست کارفرمایان سازمانهای بخش خصوصی، دولتی و سازمانهای بخش سوم (سازمانهای غیر انتفاعی، خیریه، امور داوطلبانه و ...) در سراسر جهان هستند.محیط کسب و کار  بین المللی در حال تغییر است و یک واقعیت جدید و متفاوت در بازار در حال شکل گیری است. دانشجویان امروز به عنوان مدیران آینده، باید برای موفقیت در کار خود، الگوهای فکری و رفتاری انعطاف پذیری را اتخاذ کنند

مدیریت منابع انسانی بین المللی MBA  (یا همان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت منابع انسانی) جهت آماده سازی دانشجویان برای مشاغل موفق در مدیریت استراتژیک و توسعه افراد در محیط پیچیده و در حال رشد محل کار مدرن و معاصر ارائه می شود.

 

فرصتهای شغلی

وظیفه اصلی مدیران منابع انسانی (HR) توسعه و استفاده موثر از مهارتها و استعدادهای کارکنان درون سازمان ها است. بنابراین آنها در سازمانهای خصوصی و دولتی طرفداران زیادی دارند. مدیران منابع انسانی می توانند در صنایع بخش های خصوصی و دولتی، موسسات مالی و بانکداری، شرکتهای چند ملیتی و مراکز شرکتی اشتغال یابند. مدیر پرسنلی (کارگزینی) همچنین می تواند در بخش خدمات شرکتهای فن آوری اطلاعات که امروزه با جمعیت انبوهی از کارمندان سرو کار دارند اشتغال یابند. شرکتهای بزرگ نیز مدیر کارگزینی دائمی برای خود استخدام می کنند. اما شرکتهای کوچک مشاوران منابع انسانی جذب می کنند.

مدیران منابع انسانی می توانند انواع وظایف شغلی را را به عهده بگیرند ( از تصمیم گیری درباره روش جذب نیرو گرفته تا انتخاب بین استفاده از پیمان کاران مستقل یا استخدام افراد درون سازمانی). مدیران همچنین به جذب و آموزش کارکنان می پردازند تا از این طریق از عملکرد بالای آنها اطمینان یابند. فارغ التحصیل رشته MBA با گرایش مدیرا منابع انسانی می تواند در مشاغل زیر اشتغال یابد:

 • مدیر منابع انسانی
 • Affirmative action: استخدام افرادی که به لحاظ نژاد، جنسیت و غیره مورد تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته اند
 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • کارشناس منابع انسانی (سازمان های) غیر انتفاعی
 • مشاور منابع انسانی
 • متخصص منابع انسانس بین المللی
 • مدیر اجرایی منابع انسانی (مدیر ارشد یا معاون رئیس منابع انسانی)
 • مدیر آموزش و توسعه
 • مشاور آموزشی کارمند
 • کار آفرین منابع انسانی
 • مسئول اجرایی جذب نیرو (Executive Recruiter)
 • متخصص فن آوری اطلاعات منابع انسانی
مطالب بیشتر در این مورد